Welcome

What is the Business Process Framework?

What is the Business Process Framework? It is a hierarchical catalog of the key business processes required to run a service-focused business. At the conceptual level, the framework has three major process areas, reflecting major focuses within typical enterprises: Strategy, Infrastructure, and Product Operations Enterprise Management Nó là một danh mục phân cấp của các […]

Những câu nói bất hủ của năm 2014

1. “Cầu sập là do quá tải và “vì người Mông khi khiêng quan tài thường đi rất nhanh”. Thiếu tướng Trần Duân Giám đốc CA Lai Châu – Sập cầu treo Chu Va 6 khiến 9 người chết, 41 người bị thương. 2. “Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, […]