Welcome

Chiến lược 3G – chặn facebook tới bao giờ :(

Bao giờ mình đi được Phú Quốc 🙁 Vài vấn đề sau khi ngồi nghe hai phó tổng GD nói chuyện, chúc tết. (404 điểm cầu truyền hình, rất khủng :D) Vấn đề 3G: – Hiện tại, theo một số thống kê, số máy điện thoại 3G bán ra năm 2010 chiếm 20% tổng số […]